BACK
  • H6-VNTS

H6-VNTS


型号  刀具 规格
标准  选配  最高转速(rpm) 轴承数目  中央出水 
环形喷水 煞车  拉刀方式  前轴承直径 套筒外径 建议适用机型行程 
H6-VNTS HSK63T CAPTO63 15000 4 (OP) (ST) (ST) 四瓣爪 grippers Ø65 Ø120 500~850
H10-VMPQ HSK100T CAPTO80 6000 5 (OP) (OP) (ST) 四瓣爪 grippers Ø100 Ø190 1000以上

h6-vnts_h10-vmpq.png


銑車複合主軸外觀尺寸表

主轴 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P D1 D2 D3(h7) D4 M1 备注 系列代码
H6-VNTS 555.5 128 108.5 427.5 358.5 31 114 118.5
165 134 120 42 6-M8 PCDØ146 图一 MT-120
H10-VMPQ 753.5 200 133 411.5 60 231.5 367.5 571.5 8YU60T 198 246 190
6-M12 PCDØ220 图二 MT-190